Biały certyfikat — dlaczego warto go uzyskać?

Z roku na rok, zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie. Do niedawna czerpaliśmy ją bez opamiętania, głównie z węgla i paliw kopalnych. Na szczęście jednak coraz więcej osób zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, jak negatywny wpływ na klimat to ma. Dlatego tak popularne stały się alternatywne źródła energii, których funkcjonowanie nie pogarsza stanu naszej planety. Obecnie, by przyciągnąć do siebie klienta, trzeba naprawdę się napracować — wytyczne, normy, certyfikaty — wszystko to ma pokazać, że dana firma naprawdę troszczy się o środowisko.

Czym jest biały certyfikat?

Biały certyfikat, to narzędzie, które pozwala na wspierać efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie, przy użyciu różnych mechanizmów rynkowych. Tego rodzaju dokument wystawia się firmie, która przeszła modernizację w celu zmniejszenia zużycia energii. Podstawą prawną, która umożliwia wydanie i uzyskanie takiego certyfikatu jest Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Ten system stosowany jest w całej Europie, co sprawia, że jest wyjątkowo wartościowy.

Biały certyfikat otrzymać może firma, która tak prowadzi swoje działania, by doprowadzić do jak najmniejszego zużycia energii i surowców potrzebnych do jej wyprodukowania.

Tego rodzaju świadectwo wydaje w Polsce Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, a by go otrzymać, niezbędne jest przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej. Wynik tego sprawdzenia musi być dołączony w załączniku do wniosku, który zostanie rozpatrzony w drodze postępowania administracyjnego przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Białe certyfikaty otrzymuje się w formie zbywalnych praw majątkowych, jednak nabierają wartości dopiero po zrealizowaniu inwestycji i zgłoszeniu jej do URE. Jako że są to prawa zbywalne, przedsiębiorca może je sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii, by za ich pomocą zrekompensować sobie część kosztów poniesionych w związku z inwestycją. Oczywiście może je także pozostawić i wykorzystać do zrealizowania własnych obowiązków wynikających z ustawy.

Biały certyfikat

Cena białego certyfikatu — koszty i opłaty

O ile same prawa nie są płatne, o tyle wykonanie audytu efektywności energetycznej, by je otrzymać, już tak. Dlatego warto zainteresować się tematem wcześniej, by wiedzieć, co nas czeka i na jakie koszty dodatkowe się przygotować. Co więcej, tego rodzaju świadectwa, mają swoją realną, dość dużą, wartość pieniężną.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że jednostką białego certyfikatu jest toe — tona oleju ekwiwalentnego. Obecnie na rynku wyróżnia się trzy grupy certyfikatów i możemy wśród nich wyróżnić:

  • wydane na dany rok,
  • bezterminowe,
  • przetargowe, które są uznawane za świadectwo deklarowanej oszczędności energii.

Zgodnie z ustawą, realizację obowiązku dotyczącego oszczędzania energii można przeprowadzić na dwa sposoby. Przede wszystkim przez zrealizowanie inwestycji, co skutkować będzie wydaniem certyfikatu, lub przez uiszczenie opłaty zastępczej. Czas na jej dokonanie upływa 30 czerwca każdego roku i jest to opłata za dany rok, więc trzeba ją odnawiać regularnie.

Czy opłaca się uzyskać biały certyfikat?

Jest to dokument, który warto posiadać. Uiszczanie co roku opłaty zastępczej może nas na dłuższą metę wiele kosztować.

Biały certyfikat to rozwiązanie skierowane jest do wielu firm, do różnych branż. Przykładowymi inwestycjami, jakie mogą być dokonywane w ramach ubiegania się o niego jest m.in.:

  • ulepszenie systemów chłodzenia,
  • wymiana oświetlenia na LEDy,
  • instalacja mechanizmów pozwalających na odzysk energii,
  • termomodernizacja budynków,
  • przeprowadzenie automatyzacji procesów technologicznych.

Biały certyfikat

Na rynku można znaleźć wiele firm, które oferują pomoc w uzyskaniu wyróżnienia, jakim jest biały certyfikat — pomogą wypełnić odpowiednie dokumenty, przeprowadzą audyt energetyczny, ze szczególnym naciskiem na szczegóły, które mogą przesądzić o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu naszego wniosku. Część z nich oferuje także wykonanie inwestycji, co może być dodatkowym atutem.

Oczywiście w tym wszystkim najistotniejsze jest zmniejszenie ilości zużywanej energii, która wiele nas kosztuje i to nie tylko materialnie. Przechodzenie na odnawialne źródła energii powoli staje się normą, bo coraz więcej klientów zwraca uwagę na takie rzeczy. Posiadanie przez naszą firmę białego certyfikatu może więc zadecydować w pewnym stopniu o naszej popularności i ilości zadowolonych klientów.