BUREAU VERITAS POLSKA

Podbijające od lat rynki globalne, przedsiębiorstwo Bureau Veritas oferujące szeroki wachlarz usług w postaci badań zgodności produktów bądź towarów z przyjętymi wymogami i standardami, dokonywania inspekcji procesów funkcjonujących w jednostce czy też wydawania certyfikacji systemów zarządzania i usług. Sieć działa w oparciu o zaplecze nowoczesnych laboratoriów, stanowiąc nieocenione wsparcie dla przedsiębiorców pragnących wzmocnić markę, zminimalizować ryzyko w obszarze jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wejść na nowe rynki, również globalne. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej, zapraszamy!


Adres: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

Telefon: +48 22 549 04 00

Strona: https://www.bureauveritas.pl/