Jak dobrać odpowiednie nauszniki / ochronniki słuchu?

Ochronniki słuchu powinny być dopasowywane po zmierzeniu stopnia szkodliwości hałasu w określonym miejscu pracy. Pomiary hałasu przeprowadzane są na podstawie dwóch metod: bezpośredniej i pośredniej.

Metoda bezpośrednia

Metoda bezpośrednia opiera się na długotrwałym mierzeniu przez cały czas podatności pracownika na hałasy i interpretowani rozmiaru prosto z urządzeń mierzących, na przykład: dozymetru hałasu lub całkującego licznika stopnia dźwięku.

Warto zwrócić uwagę na to, że sposób ten pozwala na otrzymanie rezultatów, które szczegółowo ukazują narażenie osoby pracującej na hałas. Plusem metody bezpośredniej jest jej nieskomplikowanie – nie wymaga robienia zawiłych wyliczeń. Minusem natomiast jest długotrwałość, ponieważ zmierzenie pojedynczego stanowiska pracy zajmuje całą zmianę roboczą.

Metoda pośrednia

Metoda pośrednia polega na mierzeniu stopnia hałasu w okresie krótszym niż poddawany ocenie, a potem stosowanie właściwych rozwiązań matematycznych do określenia rozmiarów określających hałas.

Ochronniki słuchu BHP

Dla osób, które stale pracują w stosunkowo wysokim hałasie – powyżej 80 decybeli, zaleca się stałe korzystanie z nauszników wyciszających. 

Największą zaletą metody pośredniej to zminimalizowanie do koniecznego minimum czasu prowadzenia pomiaru. Natomiast minusem jest to, że w wypadku nie do końca sprecyzowanego rodzaju hałasu nieokreślonego, istnieje możliwość popełnienia trudnych do wyliczenia pomyłek (w krańcowych sytuacjach sięgających nawet do kilkunastu decybeli).

Podstawowym sprzętem ochrony słuchu są:

  • nauszniki,
  • ochronniki (zatyczki).

Nauszniki przeciwhałasowe

Złożone są z czasz tłumiących, które nakładane są na małżowiny uszne i powinny perfekcyjnie przylegać do czaszki poprzez miękkie poduszki uszczelniające.

Rodzaje nauszników:

  • niezależne
  • przytwierdzone do hełmów ochronnych.

Nauszniki tradycyjne


Nauszniki tradycyjne dostępne są w wielu rodzajach, mają różny stopień minimalizowania i tłumienia hałasu określoną w decybelach (dB), przez co są przystosowane do zróżnicowanego natężenia hałasu. Czasze nauszników zrobione są z materiałów sztucznych, dokładnie zabezpieczających małżowiny uszne. Środek czasz wypełniony jest miękkimi poduszkami. Tłumiący materiał to zawyczaj pianka z PCV albo poliuretanu.
Nauszniki aktywne


Ten rodzaj nauszników, to ochronniki tradycyjne posiadające system elektroniczny, wzmacniający dźwięki o niewysokim stopniu natężenia, przy czym umacnianie redukuje się powoli, w miarę przybliżania się do stopnia 80 dB. Zarz przed poziomem 80 dB wzmocnienie staje się zmniejszane i ewoluuje w coraz to mocniejsze tłumienie dźwięków, tak aby przy poziomie 82 dB współmierny poziom sygnału dźwiękowego nie został przewyższony.
Warto zwrócić uwagę na to, że nauszniki aktywne polepszają rozumienie mowy i percepcję dźwiękowych sygnałów alarmujących. Z tego powodu nauszniki przeciwhałasowe tego rodzaju zaleca się stosować przez pracowników, którzy poza protekcją słuchu muszą posiadać komunikację słowną.  Pośród nauszników aktywnych mogą zdarzać się modele z opcją połączenia się z nimi telefonu komórkowego, jaki z odbiornikiem radiowym czy urządzeniem krótkofalowym.