Jak skutecznie oczyścić powietrze w miejscu pracy?

Niezależnie od branży w jakiej działa przedsiębiorstwo bardzo często w procesach produkcyjnych powstaje wiele zanieczyszczeń, które kumulują się w powietrzu.  Filtry sprężone powietrza umożliwiają usunięcie różnego rodzaju cząsteczek trafiających do powietrza wytwarzanego przez sprężarkę. Możliwe jest wyróżnienie czterech podstawowych grup filtrów sprężone powietrza jakie są możliwe do zastosowania.

 

Filtry pyłowe

Filtry pyłowe, jak wskazuje ich nazwa, są w stanie usunąć z powietrza cząsteczki stałe. W zależności od zastosowania filtra mogą one być w stanie usunąć tylko większe cząsteczki lub dokładnie oczyścić powietrze nawet z najmniejszych pyłków. Wszelkie stałe cząsteczki jakie znajdą się w przepuszczanym powietrzu zatrzymują się na wkładzie filtra. W przypadku dużej ilości pyłów  filtr zostanie szybko zapełniony przekładając się na zmniejszenie zdolności do dalszego ich wychwytywania i spowoduje spadek ciśnienia generowanego przez filtr.

 

Filtry węglowe

Kolejnym rodzajem filtrów są filtry węglowe, które sprawdzają się skutecznie przy eliminowaniu z powietrza olejne oraz zapachy. W ich budowie wykorzystuje się węgiel aktywny, który cechuje się wysokimi zdolnościami do adsorpcji. Zazwyczaj jest on w formie granulatu co zwiększa powierzchnię i pozwala wyłapać znacznie większą ilość zanieczyszczeń. Sprężone powietrze przepływa przez wnętrze wkładu filtra. Węgiel aktywny jest substancją całkowicie naturalną i nie wchodzi w reakcję z innymi substancjami.

 

Filtry koalescencyjne

Filtry koalescencyjne pozwalają na usunięcie ze sprężonego powietrza wody, aerozoli oraz cząsteczek stałych. Owe filtry podobnie jak w przypadku flirtów pyłowych, w zależności od zastosowanego wkładu, mogą gwarantować tylko filtrację zgrubną lub dokładną. Działanie filtrów koalescencyjnych polega na wykorzystaniu zjawiska koalescencji, gdzie cząsteczki np. aerozoli łączą się w większe formacje, następnie opadając na dno pod wpływem grawitacji. W Dolnej części filtra wykonuje się spust, dzięki któremu możliwe jest szybkie i wygodne odprowadzenie zanieczyszczeń.

 

Filtr sterylne

Ostatnim rodzajem filtrów są filtry sterylne, które są w stanie usunąć ze sprężonego powietrza zarówno cząsteczki stałe jak i mikroorganizmy. Filtracja wówczas przebiega przy wykorzystaniu specjalistycznych membran lub na zasadzie retencji. Wykorzystanie filtra sterylnego wiąże się z koniecznością przeprowadzenia odpowiednich procedur sterylizacyjnych, które muszą być ponawiane w regularnych odstępach czasu.

 

Dlaczego zastosowanie filtra sprężonego powierza jest tak ważne?

Wykorzystując filtr do sprężonego powietrza możliwe jest zwiększenie trwałości i odporności na intensywną eksploatację elementów sterujących i wykonawczych pneumatyki. Ich zastosowanie jest szczególnie ważne w przypadku konkretnych, specyficznych branż, gdzie niezbędne jest np. utrzymanie sterylnego powietrza.  Zastosowanie filtrów sprężone powietrza umożliwia uzyskanie odpowiedniej klasy czystości powietrza.

Warto również zadbać o sam serwis i regularną wymianę filtrów, gdyż ich niesprawność może prowadzić do znacznego spadku wydajności wykorzystywanych urządzeń, przyspieszonego zużycie elementów roboczych, takich jak łopatki czy cylindry, a nawet całkowitego zniszczenia maszyny w wyniku jej zatarcia. Wiąże się to z możliwością pojawiania się poważnych, a nawet niebezpiecznych awarii, które mogą stanowić zagrożenie dla pracowników. Co więcej konsekwencją może być również pogorszenie warunków pracy wszystkich urządzeń, które mają nawet minimalną styczność odbierania sprężonego powietrza.

W przypadku gdy zachodzi konieczność dobrania filtra sprężonego powietrza najlepiej skorzystać z pomocy socjalistów, gdyż niewłaściwe zastosowanie urządzenia również może spowodować negatywne efekty. Zły wybór może spowodować groźne uszkodzenie sprężarki i urządzeń peryferyjnych. Nawet w przypadku gdy filtr wygląda podobnie może on posiadać zupełnie odmienne właściwości fizyczne i chemiczne niż się spodziewamy.

Wkłady do filtrów

Wkłady do filtrów HEK