Jak zdobyć uprawnienia audytora energetycznego?

Energia jest obecnie czymś, bez czego chyba nie wyobrażamy sobie życia. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak często z niej korzystamy i jak bardzo nas ona otacza. Każdy sprzęt w naszym otoczeniu korzysta z energii i każdy musi posiadać odpowiedni certyfikat. Ceny energii rosną, a takie certyfikaty mają na celu w prosty sposób przekazać klientowi informacje na temat energooszczędności danego produktu. Duże firmy raz na 4 lata muszą przeprowadzić audyt energetyczny, gdyż za jego brak, grożą wysokie kary — nawet do 5% przychodów z poprzedniego roku rozliczeniowego.

Audyt energetyczny — co to takiego?

W trakcie audytu energetycznego audytor sprawdza, jakie jest całkowite zużycie energii w danym budynku lub całym kompleksie, a także kontroluje stan instalacji przemysłowej i handlowej. Ponadto musi określić, w jaki sposób można zmienić zużycie energii tak, by jak najbardziej się to opłacało. Tego rodzaju audyt jest przeprowadzany na podstawie dostępnych dokumentów, które powinny być aktualne i możliwe do zidentyfikowania w sposób narzucony przez polskie prawo. Są sytuacje, w których przedsiębiorstwa mogą zostać zwolnione z obowiązku wykonywania audytu energetycznego, jednak są to stosunkowo rzadkie przypadki. Należą do nich przedsiębiorstwa posiadające systemy zarządzania energią lub zarządzania środowiskowego.

Audytor energetyczny kurs

Audytor, to osoba, która ma odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia audytu, w tym wypadku energetycznego. Powinna to być osoba niezależna od firmy, w której przyszło jej przeprowadzić audyt lub chociaż na co dzień niepracująca w tym sektorze, który ma sprawdzać — ma to zapewnić obiektywną i słuszną opinię. Często zatrudniane są specjalne firmy, które posiadają swoich własnych specjalistów, wykwalifikowanych do przeprowadzania audytów w różnych firmach. Audytor energetyczny musi znać prawo energetyczne doskonale, a do tego, musi znać wymagania narzucane przez normę ISO 50001. Do tego powinien posiadać rozległą wiedzę związaną z ochroną środowiska, BHP i dotyczącą systemów zarządzania jakością.

Uprawnienia audytora energetycznego

Praca na takim stanowisku wymaga bardzo dużej wiedzy i doświadczenia, dlatego droga do uzyskania uprawnień jest dość długa i skomplikowana. By móc starać się o odpowiedni test, należy zostać wpisanym do rejestru charakterystyki energetycznej budynków, a żeby do tego doszła, kandydat musi spełnić cztery warunki:

 • posiadać uprawnienia budowlane, które określone zostały w 14, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • mieć dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa,
 • posiadać całkowitą zdolność do czynności prawnych,
 • nie być karany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa skarbowe lub obrót pieniędzmi czy papierami wartościowymi.

Nawet spełnienie tych warunków, nie gwarantuje tego, że zdobędziemy uprawnienia audytora energetycznego. Należy jeszcze liczyć się z koniecznością zaliczenia egzaminu, który przeprowadzany jest przez Ministerstwo Infrastruktury. Tylko osoby z ukończonymi studiami podyplomowymi na kierunku związanym z energetyką, są zwolnione z egzaminu państwowego.

Audytor energetyczny kurs

Norma Europejska PN-EN 16247-5 określa także, dość dokładnie, wymagania, jakie powinien spełniać dobry audytor i zalicza do nich:

 • cechy osobowości audytora,
 • posiadanie wymaganych umiejętności,
 • wymagania etyczne,
 • umiejętność przeprowadzenia audytu energetycznego,
 • duża wiedza i szeroki zakres umiejętności związanych z wybranymi dziedzinami techniki,
 • wiedza w zakresie źródeł i dostawy energii,
 • dobra znajomość metod analizy i oceny,
 • znajomość różnych zasad oceny ekonomicznej,
 • umiejętność ciągłego rozwijania własnych kompetencji.

Jak wygląd egzamin na audytora energetycznego?

Jedyna możliwość, by odpowiednio przygotować się do państwowego egzaminu w Ministerstwie Infrastruktury na audytora energetycznego jest kurs. Sam egzamin składa się on z dwóch części. Pierwsza trwa 120 minut i składa się z 80 pytań, z których trzeba odpowiedzieć dobrze minimum na 60, by uznać test za zaliczony. Następnie przeprowadzana jest część praktyczna, która polega na wykonaniu przez kandydata świadectwa charakterystyki energetycznej na przykładzie wybranym przez komisję. Wyniki egzaminu są podawane w ciągu 7 dni od daty samego egzaminu.