Na czym polegają usługi szlifowania?

Szlifowanie to jedna z najpopularniejszych metod obróbki wykończeniowej materiałów. Za pomocą odpowiednich narzędzi ściernych profesjonaliści są w stanie wygładzić, odpowiednio zakończyć, a nawet delikatnie wyrzeźbić (poprawiając przy tym wady uzyskane na poprzednich etapach produkcji) materiały do pożądanego przez klienta efektu. Jedną z podstawowych zalet szlifierki jest korzystny efekt końcowy – uzyskanie możliwie najwyższej dokładności wymiaru i kształtu produktu końcowego przy jednoczesnej niskiej chropowatości powierzchni czy brzegów. Szlifowanie jest dziś stosowane przede wszystkim do obróbki metali oraz tworzyw sztucznych, których powierzchnia jest niewątpliwie bardzo nierówna. Bez szlifowania i ścierania ich przydatność byłaby w najlepszym wypadku wątpliwa. Sam proces szlifowania może być wykonywany na różnego rodzaju przedmiotach, a zależnie od branży i potrzeb klienta, również za pomocą różnorodnych urządzeń i technik. Na czym polegają profesjonalne usługi szlifowania?

Czym właściwie jest szlifowanie?

Szlifowanie to w ogólnym rozumieniu obróbka przedmiotów mająca na celu wyrównanie i wykończenie krawędzi oraz powierzchni materiałów takich jak metale, stal, żeliwo, aluminium, brąz, mosiądz, metale chromowane oraz tworzywa sztuczne. Proces szlifowania wykonuje się zarówno na przedmiotach walcowatych, płaskich powierzchniach, jak i wewnątrz otworów. Biorąc pod uwagę fakt, że przedsiębiorstwa korzystające z usług szlifierskich mają bardzo zróżnicowane potrzeby, branża musiała dostosować się do ich wymagań tworząc coraz to nowsze i bardziej precyzyjne rozwiązania pozwalające na obróbkę pozornie trudnych kształtów i form.

Wśród narzędzi stosowanych do obróbki szlifierskiej spotkać można szlifierki, służące do polerowania i wygładzania powierzchni oraz ściernice, służące do skrawania. Profesjonalne zakłady szlifierskie stosują w swoich szlifierkach twarde materiały ścierne takie jak diament, korund oraz węgliki krzemu, które pozwalają na osiągnięcie jak najlepszych rezultatów przy jednocześnie dużej wytrzymałości szlifierek i ściernic.

Szlifowanie to proces, który umieszczony jest zwykle w końcowej fazie obróbki przedmiotów. Te, które przeszły już wszelkie procesy wycinania i rzeźbienia i mogą wkroczyć w ostatnią fazę przygotowania przed przekazaniem do klienta zostają wygładzone i starte właśnie w zakładach szlifierskich.

zakład tokarski wrocław

Techniki szlifowania

Ze względu na kształt obrabianej powierzchni wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje szlifowania: szlifowanie obrotowe oraz nieobrotowe. Szlifowanie obrotowe jest wykorzystywane głównie podczas szlifowania zaokrąglonych powierzchni, a więc wszelkich przedmiotów o kształcie walca (zarówno ich zewnętrznych, jak i wewnętrznych powierzchni), powierzchni stożkowych oraz powierzchni obrotowych krzywoliniowych. Szlifowanie nieobrotowe będzie zatem wykorzystywane przy obróbce powierzchni płaskich oraz krzywoliniowych. Ze względu na mocowanie przedmiotu w obrabiarce możemy z kolei podzielić usługi szlifowania na szlifowanie kłowe i bezkłowe. To pierwsze stosuje się przede wszystkim podczas zewnętrznej obróbki walców i stożków, natomiast bezkłowe do wszelkich pozostałych powierzchni. Szlifowanie bezkłowe jest przy tym znacznie łatwiejsze niż kłowe, zapewniające jednocześnie znacznie sztywniejsze podparcie przedmiotu w kształcie obróbki. Nie bez znaczenia jest też położenie ściernicy względem obrabianego przedmiotu. Szlifowanie można podzielić pod tym względem na obwodowe i czołowe. W przypadku pierwszej wersji oś ściernicy jest równoległa do osi powierzchni obrotowej lub obrabianej powierzchni płaskiej, natomiast w szlifowaniu czołowym oś ta jest prostopadła do powierzchni obrabianej. Każda z wymienionych technik pozwala na osiągnięcie nieco innych rezultatów, co z kolei przekłada się na możliwość uzyskania pożądanych efektów bez straty na jakości produktu końcowego.

Co poddaje się szlifowaniu?

Wśród najczęstszych klientów zakładów szlifierskich pojawiają się przede wszystkim przedstawiciele różnego rodzaju linii produkcyjnych poszukujący gładkich i jednolitych części do produkowanych przez nich wyrobów. Są tu więc przedstawiciele branży medycznej zajmujący się produkcją sprzętu medycznego, przedstawiciele producentów żarówek oraz wszelkiego rodzaju maszyn. Te często niewielkie elementy wykorzystywane w produkcji poszczególnych przedmiotów codziennego użytku muszą spełniać odpowiednie normy i być przygotowane tak, by nie narażać na uszkodzenia zarówno pozostałych części maszyn, jak i samych operatorów pracujących z ich wykorzystaniem. Rola szlifierki  we współczesnym przemyśle jest więc niezwykle wysoka i ceniona.