Obowiązki kierownika budowy

Niezależnie od rodzaju, każda budowa to ogromne przedsięwzięcie. Wznoszenie domu również można podciągnąć pod to stwierdzenie. Mimo, że budynek nie będzie monstrualnych rozmiarów, wybudowanie go wymaga wiele wysiłku. Niezbędne są zezwolenia na rozpoczęcie budowy, bez nich nie można nic zrobić. Ważne są również materiały, z których powstanie dom. Muszą spełniać określone wymagania, powinny być również dobrej, jakości.

Kolejną kwestią jest zatrudnienie sprawdzonych wykonawców. Jeżeli prace odbywają się systemem zleconym, w ekipie znajdują się murarze, dekarze, hydraulicy i wielu innych fachowców. Wśród nich ważne miejsce zajmuje kierownik budowy.

Kim jest kierownik budowy?

W podstawowej definicji można stwierdzić, że kierownik budowy odpowiada za przebieg prac na budowie oraz jakość ich wykonania. Zatrudniany jest przez wykonawcę i to on odpowiada przed inwestorem za wszelkie ewentualne błędy wykryte na budowie.

Kierownik odpowiada również przed nadzorem budowlanym w sprawie spełniania wszelkich formalności. Chodzi tu przede wszystkim o prowadzenie stosownej dokumentacji, prace prowadzone zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami na budowę. Człowiek sprawujący tę funkcję dba również o to by prace były prowadzone zgodnie z warunkami technicznymi prawa budowlanego.

kierownik-na-budowie

Kierownik budowy musi posiadać odpowiednie wykształcenie. Ma obowiązek posiadać uprawnienia pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w zakresie budownictwa.  Kierownik budowy jest, więc osobą, która potrafi ocenić i rozwiązać problemy techniczne czy architektoniczne, które mogą powstać na placu budowy. Do tego powinien odznaczać się kilkuletnim doświadczeniem w pracy na budowie.

 

Obowiązki obciążające stanowisko

Kierownik budowy obciążony jest wieloma obowiązkami. Najrozsądniej będzie przedstawić najważniejsze z nich. Pierwszą ważną czynnością wykonywaną przez osobna tym stanowisku jest odpowiednie zabezpieczenie placu budowy oraz umieszczenie tablicy informacyjnej. Kolejnym zadaniem jest czuwanie nad wytyczeniem geodezyjnego planu obiektu oraz dopilnowanie by geodeta wpisał się do dziennika budowy.

Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z pozwoleniami oraz przepisami budowlano-technicznymi oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

W związku z tym kierownik budowy ma prawo wstrzymać prace, jeżeli stwierdzi, że może powstać zagrożenie. Podejmując decyzję informuje o tym inwestora. Ma za zadanie brać udział we wszelkich odbiorach poszczególnych etapów budowy. Ważnym zadaniem jest prowadzenie stosownej dokumentacji w trakcie jak i po zakończeniu prac.

Ważna funkcja

Kierownik budowy to bardzo ważne stanowisko dla każdej inwestycji budowlanej. Jeśli szukasz fachowca, który będzie pełnił tę rolę, warto skorzystać z oferty BRPB – Biura Realizacji Przedsięwzięć Budowlanych. Ich pracownicy kierują pracami oraz czuwają nad ich prawidłowym przebiegiem. Jako osoby z wykształceniem i długoletnim stażem, posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania swoich zadań. Potrafią również reagować na wszelkie niebezpieczeństwa, są wtedy upoważnieni do wstrzymania prac. Przy zakończeniu budowy, zgłaszają ten fakt inwestorowi i uczestniczą w odbiorze. Są też zobowiązani, w razie potrzeby, do wprowadzenia poprawek.