Rękawice ochronne i normy, jakie muszą spełniać

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów wyspecjalizowanych rodzajów ochronnych. Każdy typ jest przeznaczony do określonych zagrożeń. Aby być pewnym właściwej ochrony, warto wiedzieć, w jaki sposób rozpoznać odpowiedni rodzaj rękawic. Rękawice ochronne objęte są normami, które muszą spełniać. Dzięki istnieniu norm można być pewnym konkretnej ochrony.

 

Gwarancja a normy

Dzisiejsze środki ostrożności są coraz bardziej skuteczne i wygodne. Dzięki rozwojowi techniki produkowane są wciąż lepsze artykuły BHP. Tak samo dzieje się w przypadku rękawic ochronnych, których na rynku jest bardzo dużo. Typy rękawic przeznaczone są do konkretnego zagrożenia. Ułatwia to dobranie odpowiedniego rodzaju dla firm, które powinny wybierać rękawice względem danego stanowiska pracy. Właściwie dobrane rękawice chronią przed zagrożeniami oraz poprawiają komfort pracy. Jakość rękawic gwarantują obowiązujące normy.

Istnieją dwa podziały rękawic ochronnych ze względu na stopień ryzyka oraz ze względu na rodzaj zagrożenia. Podział ze względu na stopień wyróżnia rękawice o trzech kategoriach, przeznaczone są do ryzyka niskiego, średniego oraz wysokiego.

Rękawice należące do kategorii I przeznaczone są do minimalnego ryzyka, dlatego nie zaleca się ich stosowania w środowisku przemysłowym. Tę grupę rękawic nie obowiązują badania w specjalnych jednostkach badawczych, co oznacza, że testy i certyfikaty wydawać mogą sami producenci we własnym zakresie. Norma EN 420 określa wymagania względem rękawic ochronnych kategorii I. Jest to dość ogólny zarys, zawiera informacje, jak powinny być zaprojektowane.

Źródło: https://www.bhp-gabi.pl/k16,ochrona-rak.html

Muszą być funkcjonalne i bezpieczne. Krój rękawic nie może szkodzić funkcjonalności. Mają być nieszkodliwe, przykładowo współczynnik pH musi być od 3,5 do 9,5. Ustalone jest także ich oznakowanie, powinien widnieć znak firmowy producenta, znak wyrobu, piktogram, właściwości, środki ostrożności, informacje dotyczące właściwego użytkowania, pakowania, składowania oraz konserwacji i czyszczenia. Ważne jest też przestrzeganie ustalonych rozmiarów.

Rękawice ochronne wchodzące w skład kategorii II oraz III, muszą być poddane niezależnym testom, a na końcu zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną. Rękawice nie mogą być sprzedawane bez znaku CE, który otrzymują tylko zatwierdzone właściwie jednostki. W tym wypadku wyniki testów i piktogramy muszą być widoczne na opakowaniu, w instrukcji obsługi, a także na rękawicy.

Normy podzielone są ze względu na rodzaj zagrożenia i oznaczane są za pomocą znaków graficznych. Znaki posiadać powinny oznaczenia parametrów oraz liczby określające poziom każdej właściwości. Najpopularniejsze normy to:

  • Norma PN-EN388, czyli rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi. Należą do kategorii II ryzyka. Chronią przed co najmniej jednym zagrożeniem, przed ścieraniem, rozdarciem, przekłuciem lub przecięciem. Muszą posiadać oznaczenia, takie jak: znak CE, znak producenta, numer albo nazwę handlową rękawicy, rozmiar, piktogram z podanymi poziomami ochrony i numerem normy.
  • Norma PN-EN407 określa rękawice przeznaczone do zagrożeń termicznych. Rękawice, które spełniają normę 407, są odpowiednie przy pracach narażonych na działanie ognia i gorąca. Rękawice mogą mieć różne wyniki parametrów, dotyczących: możliwości zapalenia, odporności na ciepło, odporności na ciepło konwekcyjne, odporności na promieniowanie cieplne, małych oraz dużych rozprysków płynnego metalu.
  • Norma PN-EN511 dotyczy rękawic chroniących przed zimnem do -50°C. Zachowanie się rękawicy pod wpływem zimna określają trzy parametry: nieprzemakalności, odporności na zimno kontaktowe i odporności na zimno konwekcyjne.
  • Norma PN-EN374-2 to ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi. Rękawice te charakteryzują się określoną odpornością ścianek przed związkami chemicznymi i/lub mikroorganizmami. Mają jedną właściwość – przepuszczalność. Norma ta może przybrać trzy poziomy jakości.

Na rynku istnieje jeszcze wiele innych rękawic przeznaczonych do danego rodzaju ochrony, każdy rodzaj kontrolowany jest przez konkretną normę.