Specjalistyczne usługi dźwigowe dla branży przemysłowej

Żurawie samojezdne używane są głównie do prac przeładunkowych i montażowych. Składają się z samochodu ciężarowego lub specjalnie skonstruowanego podwozia samojezdnego oraz z wciągarek i wysięgnika, które ułatwiają podnoszenie i opuszczanie ciężaru, a także jego przemieszczanie. Dźwigi są obowiązkowym elementem wyposażenia podczas budowy, szczególnie w branży przemysłowej, gdzie przedsięwzięcie jest organizowane na znacznie większą skalę niż w przypadku prywatnego klienta.

Zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas montażu żurawia

Zanim zajmiemy się obsługą i konserwacją żurawia powinniśmy zapoznać się instrukcją eksploatacji przygotowaną przez producenta. Odpowiednie przygotowanie żurawia do pracy jest niezwykle ważne, ponieważ odpowiedni montaż może zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy. Operator powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do obsługi żurawia konkretnego rodzaju, powinien być także przeszkolony pod kątem eksploatacji danego typu żurawia i zasad BHP. Obowiązkowe jest także posiadanie przez operatora orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do takiej pracy.

Dla zachowania bezpieczeństwa ważne jest, aby operator żurawia widział cały obszar pracy, ale też zachował bezpieczną odległość, na przykład od przewodów elektrycznych. Wszystkie ładunki powinny być przenoszone wolno i łagodnie przy zachowaniu należytej ostrożności, którą należy zachować nawet później, gdy będziemy transportować dane ładunki.

Nie należy korzystać z żurawia, gdy zostanie przekroczona maksymalna prędkość wiatru określona w instrukcji. Równie groźnym zagrożeniem jest możliwość zgniecenia pracowników przez różne części żurawia lub upuszczenie na nich ładunku, właśnie dlatego bardzo ważne jest, aby pracownicy byli widoczni dla operatora, a operator miał możliwie jak największe pole widzenia.

 

dźwig głogów

Montaż i demontaż żurawia samojezdnego

Dźwig należy zawsze rozstawiać na stabilnym podłożu. Posadowienie, osadzenie na mocnym podłożu lub fundamencie w przypadku żurawia jest możliwe na kilka sposobów: na podstawie krzyżowej, podstawie portalowej, fundamencie bezpośrednim, torowisku, konstrukcji wznoszonego obiektu lub placach fundamentowych. Kolejną czynnością jest zapewnienie stateczności żurawia poprzez odpowiedni rozstaw podpór do konfiguracji ogranicznika obciążenia, a następnie zabezpieczenie podpory przed zagłębieniem w podłożu.

Żuraw powinien być prawidłowo wypoziomowany, jego pochylenie nie może przekraczać dopuszczalnych przez instrukcję norm. Dodatkowo zawsze po opuszczeniu ładunku powinno się korygować wysunięcie cylindrów podpór. Jest to bardzo ważne, ponieważ niespełnienie tego warunku może doprowadzić do utraty statyczności dźwigu.

Montując żurawia samojezdnego trzeba na początku postawić na pojeździe stalową ramę, na której umieszcza się pierwszy moduł wieży. Następnie podstawę obciąża się balastem, a na wierzchu konstrukcji umieszcza się wysięgnik, przeciwwagę i kabinę operatora. Następnie, żeby urządzenie mogło się przesuwać w pionie musi być zamontowane urządzenie wznoszące. Składa się ono z siłowników hydraulicznych i szerokiej kratownicy z czterema ściankami w tym z jedną ruchomą. Na tym etapie hydrauliczne siłowniki są w stanie podnieść górną część żurawia razem z kabiną, jednak na wierzchu wieży powstaje luka, którą należy wypełnić poprzez dodanie stalowego modułu. Tak zwane klocki skręca się śrubami z poprzednimi klockami do momentu aż żuraw nie osiągnie pożądanej wysokości.

Demontaż czasami bywa skomplikowany, szczególnie w przypadku, gdy wieża jest dosyć wysoka, a pogoda nie rozpieszcza i częstuje nas silnymi wiatrami. Żurawia należy demontować element po elemencie, dlatego jest to pracochłonne i nie można tego pośpieszać. W pierwszej kolejności trzeba się zająć obniżaniem poszczególnych fragmentów, a następnie zdjąć główne elementy dźwigu takie jak przeciwwagi, wysięgnik, obrotnica i reszta wieży żurawia.