Szkodliwość hałasu kiedyś i dziś

Według najbardziej podstawowej definicji, hałasem jest każdy dźwięk, który jest dźwiękiem niepożądanym. W najłagodniejszym wypadku irytuje i wyprowadza z równowagi, w najpoważniejszym – może prowadzić nawet do zgonu.

Wszystko jednak zależy oczywiście od natężenia hałasu oraz czasu, przez jaki mamy z nim do czynienia. Problem z hałasem w Polsce jest tak duży, że zaczęto go klasyfikować jako rodzaj zanieczyszczenia środowiska. Obecnie mówi się o wprowadzeniu norm zapobiegającym nadmiernemu natężeniu dźwięków w przestrzeni publicznej, nowoczesna technologia oferuje rozszerzone możliwości ochrony przed nadmierną intensywnością dźwięków. Jednak, czy sytuacja uległa polepszeniu na przestrzeni lat?

Negatywny wpływ hałasu na zdrowie

Nie od dziś wiadomo, że nadmierny hałas powoduje szereg dolegliwości zdrowotnych. Najbardziej oczywistymi są uszkodzenie lub trwała utrata słuchu. Inne, bardzo powszechne dolegliwości to zwiększone zmęczenie i pomimo niego, trudności z zasypianiem. Wzrasta ryzyko ataku serca, zwiększa się ciśnienie krwi, a oprócz tego przyspieszeniu ulegają procesy starzenia się. Obniża się sprawność ogólna, spada chęć do aktywności fizycznej. Oprócz negatywnego wpływu na zdrowie, hałas ma bardzo szkodliwy wpływ na relacje społeczne. Obniża się chęć do pracy zespołowej, rodzą się napięcia i kłótnie.

izolacje akustyczne

Pomiary hałasu pozwalają dopasować odpowiednie środki ochrony dla każdej gałęzi przemysłu.

Rośnie liczba pojazdów na drogach, nieustanny rozwój technologii sprawia, iż w zakładach przemysłowych pojawia się coraz więcej nowoczesnych maszyn, będących kolejnym źródłem hałasu.

Pojawia się także rosnące zainteresowanie problemem i wprowadzane są rozliczne regulacje prawne, mające na celu zniwelowanie szkodliwego wpływu zbyt głośnych dźwięków na nasze zdrowie. Dla porównania, w nieco dawniejszych czasach nie było zbytnich regulacji dotyczących ochrony przed hałasem, a pracownicy nie byli przed nim chronieni. Czy byli oni mniej narażeni na hałas? Czy w obecnych czasach jest więcej hałasu niż dawniej? Czy jesteśmy bezpieczniejsi po wprowadzeniu prawnych regulacji? Jakie możliwości daje dzisiejsza technologia?

Ochrona przed hałasem dawniej i dziś – rozwiązania technologiczne

Trudno nie zgodzić się z faktem, iż poziom hałasu niepokojąco rośnie w porównaniu z sytuacja na przykład sprzed 30 lat. Pracujący w zamkniętych halach pracownicy nie mieli do dyspozycji tylu maszyn co dziś, a ze względu na ówczesną sytuację, po ulicach poruszało się z pewnością o wiele mniej pojazdów niż dzisiaj, co obniżało poziom hałasu zewnętrznego, oddziałującego na pracownika. Co nie oznacza, że ochrona przed hałasem nie była konieczna.

Dziś jednak, z uwagi na wspomniany już wcześniej rozwój zaawansowanej technologii, udostępniony zostaje szereg bardzo praktycznych rozwiązań, które zapewniają wysoki poziom ochrony pracowników przed nadmierną ekspozycją na zbyt intensywne dźwięki.

pomiary hałasu

Pomiary hałasu i adaptacje akustyczne

Przy poszukiwaniu odpowiedniej firmy zajmującej się instalacjami akustycznymi, warto wziąć pod uwagę ofertę firmy Longar. Szeroki wybór instalacji akustycznych z naciskiem na indywidualne dopasowanie danego projektu do potrzeb klienta oraz wymogów stosownych do danej branży przemysłu sprawia, że usługi firmy Longar można określić jako bardzo uniwersalne. Firma oferuje:

  • Budowę kabiny dźwiękoszczelnej
  • Ekrany dźwiękochłonne i dźwiękoizolacyjne
  • Tłumiki hałasu (absorpcyjne, refleksyjne lub kombinowane)
  • Izolacje akustyczne
  • Okładziny dźwiękochłonne
  • I wiele innych

Zastosowanie w miejscu pracy profesjonalnych systemów izolacyjnych znacząco wpływa na podniesienie poziomu komfortu pracowników, a także pozytywnie wpływa na ich stan zdrowia, eliminując ryzyko tzw. choroby zawodowej, związanej ze znaczącym uszkodzeniem słuchu, a także obniżając poziom szkodliwości czynnika generującego większe zmęczenie i brak motywacji w pracy. Oczywiście, przyczyn, przez które podwładni borykają się z kłopotami ze zdrowiem jest niezliczenie wiele, lecz zwalczenie problemów zdrowotnych związanych z nadmiernym hałasem na pewno pozytywnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego w pracy.

Dodatkowo, zmniejszony poziom hałasu polepsza również relacje miedzy pracownikami. Nie musząc nieustannie się przekrzykiwać, co podnosiłoby poziom stresu, mają oni większe szanse na przeprowadzenie spokojnych rozmów, owocujących większą liczbą skutecznych rozwiązań. Zniwelowanie poziomu hałasu niesie za sobą szereg pozytywnych skutków, dzięki którym zainwestowanie w profesjonalne systemy izolacji akustycznej są naprawdę warte rozważenia.