Ochrona prototypów a standard TISAX

W dzisiejszych czasach, gdy innowacyjność jest jednym z kluczowych czynników konkurencyjności, ochrona wrażliwych informacji stała się niezbędna dla wielu firm. Szczególnie istotnym aspektem ochrony danych jest zabezpieczenie prototypów, które są bardzo wartościowe dla przedsiębiorców. Dlatego też w poniższym artykule przedstawimy jedno z najlepszych narzędzi do ochrony tego typu danych, jakim jest standard TISAX. Dowiemy się, jak działa ta metoda, jakie są jej zalety oraz w jaki sposób przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa informacji w firmach. 

Czym jest standard TISAX?

Standard TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) to zestaw wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji, które zostały opracowane przez Niemieckie Stowarzyszenie Motoryzacyjne (VDA) we współpracy z czołowymi producentami samochodów.

TISAX zapewnia, że dostawcy w branży motoryzacyjnej spełniają wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji i umożliwiają wymianę poufnych informacji między producentami i ich dostawcami. Aby uzyskać certyfikację TISAX, dostawcy muszą przeprowadzić audyt zewnętrzny, który potwierdzi, że spełniają wszystkie wymagania standardu.

Jakiego rodzaju przedsiębiorstwa powinny dostosować do standardu TISAX swoje działanie?

Standard TISAX określa szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji dla dostawców z branży motoryzacyjnej, czyli tak naprawdę każda firma z tej branży powinna wprowadzić ten standard, ale najczęściej zaleca się to:

 • Producentom samochodów i motocykli, takich jak BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, itp.
 • Dostawcom części samochodowych, takich jak Continental, Bosch, Denso, itp.
 • Firmom logistycznym, które transportują części samochodowe i wyroby gotowe między fabrykami i magazynami.
 • Firmom zajmującym się usługami serwisowymi samochodów, takimi jak sieci dealerskie, serwisy samochodowe i producenci opon, np. Michelin, Bridgestone, itp.
 • Dostawcom usług IT i firmom zajmującym się przetwarzaniem danych dla branży motoryzacyjnej, takim jak firmy programistyczne, agencje marketingowe, itp.

To w powyższych przykładach wprowadzenie standardu TISAX jest najbardziej opłacalne i wprowadza najwięcej korzyści, np. zwiększa poziom bezpieczeństwa informacji, zapewnia większe zaufanie klientów czy partnerów biznesowych oraz przede wszystkim zapewnia ochronę w procesach produkcyjnych. 

Jakie są wymogi standardu TISAX?

Standard TISAX opiera się na międzynarodowym standardzie ISO 27001 i składa się z 12 wymagań. Najważniejsze z nich to: 

 1. Zarządzanie ryzykiem — organizacja musi znać proces zarządzania ryzykiem, który obejmuje identyfikację, ocenę, zarządzanie i monitorowanie ryzyka.
 2. Bezpieczeństwo fizyczne — organizacja musi zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa fizycznego, np. zabezpieczone wejścia i monitoring.
 3. Bezpieczeństwo sieci — organizacja musi zapewnić bezpieczne połączenia sieciowe i oprogramowanie, które chroni przed atakami hakerskimi.
 4. Zarządzanie dostępem — organizacja musi zapewnić odpowiednie zarządzanie uprawnieniami dostępu do danych.
 5. Wdrażanie bezpieczeństwa — organizacja musi znać proces wdrażania bezpieczeństwa, który obejmuje testowanie, wdrażanie i monitorowanie środków bezpieczeństwa.
 6. Zarządzanie incydentami — organizacja musi mieć plan reagowania na incydenty i wprowadzania odpowiednich procedur w tym zakresie.
 7. Zarządzanie podwykonawcami — organizacja musi zapewnić, że jej podwykonawcy także spełniają wymogi standardu TISAX.
 8. Weryfikacja bezpieczeństwa — organizacja musi regularnie przeprowadzać weryfikacje bezpieczeństwa, aby upewnić się, że spełnia wymagania standardu (np. poprzez audyty).

Oprócz tych wymagań standard TISAX obejmuje także weryfikację tożsamości pracowników, weryfikację podpisów elektronicznych i wytyczne dotyczące przechowywania i usuwania danych.

Jak TISAX może regulować kwestię ochrony prototypów?

Ochrona prototypów jest jednym z kluczowych elementów dla wielu firm, zwłaszcza w branżach motoryzacyjnych. TISAX pozwalając na ochronę informacji na każdym etapie produkcji, jest też w stanie odpowiednio zabezpieczyć etap tworzenia prototypów, jednak nie na wysokim poziomie. 

bezpieczeństwo

TISAX pozwala jedynie zagwarantować bezpieczeństwo informacji danych, które są przetwarzane w ramach łańcucha dostaw. Dane związane z prototypami także się w nich znajdują, jednakże, aby skuteczniej je chronić, przedsiębiorstwa powinny wprowadzić jeszcze dodatkowe środki bezpieczeństwa prototypów niż standardowe wymagania bezpieczeństwa informacji, np. monitorowanie systemów i szyfrowanie kontroli dostępu wyłącznie dla danych prototypów. 

Mimo wszystko przestrzeganie standardu TISAX pozwala na minimalizowanie ryzyka wycieku informacji o prototypach i chroni przedsiębiorstwo przed negatywnymi konsekwencjami w postaci utraty wrażliwych danych o prototypach. 

Jak więc widać wprowadzenie standardu TISAX jest kluczowym elementem ochrony informacji dla firm z branży motoryzacyjnej. Standard ten zapewniając wysokie wymagania, umożliwia wykonanie wielu poufnych transakcji między producentami a dostawcami, w tym przesyłanie i zabezpieczanie prototypów. Dzięki temu zwiększa się zaufanie klientów i przede wszystkim wiele przedsiębiorstw ma zapewnioną ochronę w procesach produkcyjnych.