Sianokiszonka czy siano – czym lepiej karmić zwierzęta w gospodarstwie?

Właściwe odżywianie zwierząt jest kluczem do ich zdrowia i dobrej produkcji. Sianokiszonka i siano to dwie podstawowe pasze stosowane w wielu gospodarstwach. Wybór pomiędzy nimi zależy od wielu czynników, takich jak koszty produkcji, wartości odżywcze oraz dostępność surowców.

Sinokiszonka – co to jest i jak ją wytwarzać?

Sianokiszonka to fermentowana pasza, którą produkuje się z zielonych roślin, najczęściej traw lub roślin strączkowych. Fermentacja pozwala na zachowanie większości składników odżywczych w roślinach oraz przedłuża ich trwałość.

Proces wytwarzania sianokiszonki:

 • Koszenie świeżych roślin.
 • Szybkie zbieranie i umieszczanie w stogach lub w specjalnych workach.
 • Hermetyczne zapakowanie roślin, najczęściej za pomocą folii. Tu kluczową rolę odgrywa producent folii do sianokiszonki, który dostarcza materiały zapewniające odpowiednie warunki do fermentacji.
 • Pozostawienie na kilka tygodni, by zachodziła fermentacja.

Właściwości odżywcze sianokiszonki:

Zawiera większość składników odżywczych rośliny macierzystej. Proces fermentacji zwiększa strawność i dostępność wielu składników dla zwierząt.

bele

Siano – tradycyjna pasza dla zwierząt

Siano to suszone trawy lub rośliny strączkowe. Jest to jedna z najstarszych form przechowywania pasz.

Proces wytwarzania siana:

 • Koszenie roślin.
 • Pozostawienie na polu do wyschnięcia.
 • Gromadzenie i przechowywanie w suchym miejscu.

Właściwości odżywcze siana:

Siano zachowuje wiele składników odżywczych z rośliny źródłowej, ale suszenie może powodować straty niektórych witamin i białek.

Główne różnice pomiędzy sianokiszonką a sianem

 • Proces produkcji: Pierwsza i najbardziej oczywista różnica dotyczy metody produkcji. Sianokiszonka powstaje poprzez proces fermentacji w warunkach tlenowych, gdzie rośliny są szybko i hermetycznie zapakowane (często w folii), aby stworzyć odpowiednie środowisko dla bakterii fermentujących. Siano natomiast jest wytwarzane przez suszenie traw lub innych roślin na powietrzu.
 • Wartość odżywcza: Dzięki fermentacji, sianokiszonka zachowuje większość witamin i składników odżywczych rośliny źródłowej, co zwiększa jej wartość dla zwierząt. Siano, w wyniku suszenia na słońcu, traci pewną część witamin, zwłaszcza witaminę A i niektóre z grupy B.
 • Strawność: Sianokiszonka ma zwykle lepszą strawność w porównaniu do siana. Proces fermentacji łamie niektóre ściany komórkowe w roślinach, co ułatwia zwierzętom trawienie i wchłanianie składników odżywczych.
 • Trwałość przechowywania: Sianokiszonka, dzięki hermetycznemu opakowaniu, jest bardziej odporna na pleśnie i gnicie w porównaniu do siana, które musi być przechowywane w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć zepsucia.
 • Koszt i wymagania sprzętowe: Produkcja sianokiszonki może wymagać większych inwestycji w zakup odpowiedniego sprzętu i materiałów, takich jak folia do opakowywania. Siano jest techniką bardziej tradycyjną i zazwyczaj mniej kosztowną, ale wymaga odpowiednich warunków do suszenia.
 • Smak i akceptacja przez zwierzęta: Często obserwuje się, że zwierzęta preferują sianokiszonkę ze względu na jej smak, który jest rezultatem procesu fermentacji. Siano, będąc bardziej suchym, może nie być tak chętnie przyjmowane przez niektóre zwierzęta.

Każda z tych pasz posiada swoje unikalne zalety i wady, które decydują o ich zastosowaniu w zależności od konkretnych potrzeb gospodarstwa.

Co jest lepsze dla zwierząt w gospodarstwie?

Decyzja o tym, czy sianokiszonka czy siano jest lepsze dla zwierząt w gospodarstwie, nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników. Zarówno sianokiszonka, jak i siano mają swoje unikalne zalety, które mogą być korzystne w różnych okolicznościach.

Sianokiszonka, dzięki procesowi fermentacji, często posiada wyższą wartość odżywczą i lepszą strawność w porównaniu do siana. Jest to szczególnie korzystne dla zwierząt o wysokich wymaganiach energetycznych, takich jak młode bydło czy krówki mleczne w okresie laktacji. Dodatkowo, sianokiszonka jest często bardziej atrakcyjna dla zwierząt pod względem smaku i konsystencji, co może zachęcać do większego spożycia i przyczyniać się do lepszego przyrostu masy ciała.

Siano, jako bardziej tradycyjna pasza, jest często łatwiejsze w produkcji i przechowywaniu. Może być bardziej odpowiednie dla zwierząt o niższych wymaganiach energetycznych lub jako uzupełnienie innych źródeł pasz. Dobrej jakości siano, prawidłowo przygotowane, może dostarczać istotne składniki odżywcze i być wartościowym źródłem błonnika, co jest kluczowe dla zdrowia przewodu pokarmowego wielu zwierząt.

Kolejnym aspektem jest zdrowotność. Sianokiszonka, jeśli jest nieprawidłowo przygotowana lub przechowywana, może zawierać szkodliwe bakterie czy toksyny, które mogą szkodzić zdrowiu zwierząt. Z kolei siano, jeśli jest przechowywane w wilgotnych warunkach, może stać się źródłem pleśni i innych patogenów.

Wybór pomiędzy sianokiszonką a sianem zależy również od dostępności surowców, sprzętu i miejsca przechowywania, a także od kosztów związanych z produkcją i przechowywaniem każdego rodzaju paszy.

Ostatecznie to, co jest lepsze dla zwierząt w gospodarstwie, zależy od konkretnych potrzeb danego gospodarstwa, rodzaju zwierząt, ich etapu życia i celów produkcyjnych. Ważne jest, aby rolnicy byli świadomi korzyści i ograniczeń każdej z tych pasz oraz regularnie monitorowali zdrowie i produkcję swoich zwierząt, dostosowując dietę w miarę potrzeb.