Systemy alarmowe – kiedy się przydają?

System alarmowy zazwyczaj kupowany jest w celu ochrony siebie i bliskich, choć nie tylko. Praktycznie w każdej galerii handlowej, w wielu sklepach i miejscach użytku publicznego możemy mieć styczność z rozbudowanym systemem alarmowym. System alarmowy doskonale nada się, gdy jesteśmy właścicielami wielkiej posiadłości. Jest to pewien rodzaj zabezpieczenia się przed niechcianymi wizytami w najmniej oczekiwanych momentach. W miejscach takich jak muzeum, w którym znajduje się wiele kosztownych arcydzieł, brak jakiegokolwiek alarmu jest wykluczony. Jest to usprawiedliwione troską o znaczące i wiekowe dobra materialne. Natomiast w galeriach handlowych znajduje się tak wiele sklepów, że alarm jest jak najbardziej konieczny. System alarmowy najlepiej jest połączyć z dobrze zorganizowanym systemem monitoringu, założenie tego typu systemów warto powierzyć wyspecjalizowanej firmie.

Systemy alarmowe i ich rodzaje

systemy alarmoweSystemy alarmowe podzielone są na klasy A, B, C i S. Klasa A oznacza ochronę rzeczy o małej wartości. Natomiast klasa B zakupywana jest do ochrony rzeczy o większej wartości ale nie aż tak wielkiej. System alarmowy klasy C zapewni nam odpowiednią ochronę mienia, które już posiada znaczną wartość materialną i wymaga większego poziomu ochrony. Jeżeli chodzi o system alarmowy klasy S, czyli najwyższej ochrony, dotyczy on najbardziej wartościowych miejsc lub przedmiotów. Klasa S posiada najlepszą i najwyższą ochronę, z powodu niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą kradzież pewnych dóbr materialnych. Innym, równie ważnym podziałem systemów alarmowych, jest podział na systemy proste, złożone oraz zintegrowane. Alarm prosty służyć będzie jedynie do zawiadomienia nas o przebywaniu włamywacza na zabezpieczonym terenie. Alarm złożony natomiast posiada funkcję ‘’łączenia w całość’’ różnych powodów alarmu, na przykład pożaru lub włamania. W momencie, gdy mieszka z nami osoba bardzo chora, mająca problemy z samodzielnym funkcjonowaniem czy poruszaniem się, przyda nam się system alarmowy złożony. Będzie on zawiadamiał nas o gorszym stanie naszej bliskiej osoby. Działa on w sposób następujący – osoba chora uruchamia alarm w momencie, gdy potrzebuje nagłej pomocy a my słysząc lub odbierając alarm na ekranie monitora możemy szybko zareagować. Alarm zintegrowany posiada wszystkie cechy alarmu złożonego. Dodatkowo, dzięki niemu mamy możliwość kontrolowania i wpływania na niektóre obiekty znajdujące się w naszym domu.

Jak wybrać odpowiedni system?

Zależy jaką kategorią się sugerujemy. Ważna jest także cena systemu alarmowego, żeby wszystko było wygodne dla nas i dla naszego portfela. Systemy alarmowe wbrew pozorom łatwo wybrać. Wystarczy kierować się wartością danej rzeczy lub miejsca, które chcemy zabezpieczyć. System alarmowy klasy A wybierzemy raczej do pomieszczenia/sklepu, którego towar nie należy do zbyt drogich. Inaczej będzie z miejscem działalności publicznej – z operą, filharmonią czy teatrem. Odpowiedni system alarmowy jest bardzo ważny, więc warto zapoznać się z jego typami i rodzajami.