Centralne smarowanie – jakie układy stosować?

Maszyna jest w ogólnym rozumieniu układem setek współpracujących ze sobą elementów, których działanie wpływa bezpośrednio na funkcjonalność urządzenia. Pojęcie maszyny stosowane jest w wielu kontekstach przemysłowych, gdyż właściwie wszędzie używa się dziś jakiegoś rodzaju maszyn.

Aby te mogły jednak działać prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem, konieczna jest niezwykła dbałość o ich prawidłowe komponenty. Jednym z kluczowym elementów pielęgnacji maszyn jest więc smarowanie, czyli dostarczanie odpowiednio dobranych smarów i olejów w celu zniwelowania szkodliwego tarcia.

Wykonywanie zadania wyłącznie przez ludzi stało się jednak z czasem znacznie utrudnione i szczególnie niebezpieczne i to właśnie w tym miejscu zaczyna się historia układów centralnego smarowania.  Te proste i funkcjonalne urządzenia pozwalają na doprowadzanie smaru do miejsc, w których stykają się elementy maszyn i urządzeń w ściśle określonych dawkach i odstępach czasu. Ten zautomatyzowany system to prawdziwa rewolucja w przemyśle. Kto dziś stosuje układy centralnego smarowania i jakie płyną z nich korzyści?

Korzyści ze stosowania układów centralnego smarowania

Układy centralnego smarowania są niewątpliwie kluczowym elementem wielu zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw i gałęzi przemysłu wykorzystujących złożone maszyny w swoim codziennym trybie pracy.

Warto więc wiedzieć dlaczego tak naprawdę opłaca się korzystanie z układów centralnego smarowania oraz dlaczego wykonywanie tej samej pracy przez człowieka przestało przynosić odpowiednie rezultaty. Do podstawowych zalet korzystania z układów centralnego smarowania można więc zaliczyć:

 • Zwiększenie efektywności pracy maszyn dzięki zmniejszeniu czasu przestojów wywołanych awariami,
 • Zwiększenie wydajności i prędkości pracy maszyn,
 • Oszczędność energii, środka smarnego oraz zoptymalizowanie kosztów wymiany zużytych elementów maszyn,
 • Zmniejszenie liczby obowiązków operatora maszyny poprzez wyeliminowanie z jego zakresu pracy konieczności smarowania maszyn,
 • Zmniejszenie zużycia poszczególnych elementów maszyn dzięki regularnemu i automatycznemu dozowaniu precyzyjnie odmierzonych dawek środka smarnego,
 • Wyeliminowanie zjawiska przesmarowywania niektórych elementów maszyny, przy jednoczesnym niewystarczającym smarowaniu elementów trudno dostępnych,
 • Ograniczenie możliwości zanieczyszczenia smaru,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa na stanowiskach pracy dzięki wyeliminowaniu konieczności pracy operatora w pobliżu pracujących maszyn w trudno dostępnych lub niebezpiecznych miejscach,
 • Poprawa ogólnej czystości przestrzeni pracy poprzez brak wycieków środka smarnego,
 • Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne dzięki ograniczeniu ilości stosowanych środków smarnych.

Rodzaje układów centralnego smarowania

 • Jednoliniowe układy smarowania, przeznaczone do smarowania maszyn i urządzeń o dość zwartej budowie i niewielkim zapotrzebowaniu na środek smarny. Układy jednoliniowe mogą być stosowane w maszynach z niewieloma punktami smarnymi, jak i tych które posiadają takich punktów znacznie więcej. W przemyśle wykorzystuje się je głównie do smarowania obrabiarek, maszyn w przemyśle tekstylnym, spożywczym, drzewnym, drukarskim, oraz samochodowym.
 • Progresywne układy smarowania, przeznaczone do podawania olejów i smarów do urządzeń posiadających od kilku do kilkuset punktów smarnych o niewielkim lub średnim zapotrzebowaniu na środek smarny. Układy takie mogą pracować zarówno ciągle, jak i okresowo w sposób określony specjalnym harmonogramem.
 • Impulsowe układy smarowania, przeznaczone do podawania małej ilości środka smarnego w ściśle określonych miejscach i o ściśle określonym czasie aplikacji. Najczęściej stosowane do smarowania łańcuchów o napędzie wolnoobrotowym, rolek transportowych oraz prowadnic i bieżni do rolek transportowych.
 • Natryskowe systemy smarowania, przeznaczone do smarowania otwartych punktów smarowniczych, na przykład otwartych przekładni zębatych, przekładni łańcuchowych, bieżni napędowych, czy prowadnic. Układy natryskowe dozują ściśle określoną ilość środka smarnego bezpośrednio na obciążoną powierzchnię roboczą elementu przy użyciu sprężonego powietrza.

Jaki układ centralnego smarowania wybrać?

Rynek producentów centralnego smarowania jest dość rozbudowany, z firmami specjalizującymi się w układach o konkretnym przeznaczeniu jak i tych, które traktują temat bardziej ogólnie. Istnieje również wiele różnych rodzajów układów centralnego smarowania, przy czym każdy z nich sprawdzi się w nieco innym środowisku. Nie można więc jasno stwierdzić który układ będzie najlepiej pasował do danego środowiska bez uprzedniego poznania wszystkich rodzajów układów i ich zastosowań.

Wątpliwości nie ulega jednak rola, jakie na jakości produktu odegra jej producent. Wśród firm, które niewątpliwie poleca się każdemu przedsiębiorcy poszukującemu odpowiedniego układu centralnego smarowania znajdą się niewątpliwie giganci tacy jak Lincoln oraz SKF. To niekwestionowani liderzy w swojej dziedzinie, którzy już od wielu lat zajmują się produkcją zarówno podzespołów, jak i całych układów centralnego smarowania dla różnych dziedzin przemysłu.

Rozdzielacz progresywny

Na zdjęciu znajduje się rozdzielacz progresywny. Jest jednym z mechanizmów stanowiących integralną część układów centralnego smarowania.